Tàu Chìm – SHIPWRECK

tau-chim

thụyvi

Ngày nay có đủ tài liệu chứng minh nội đầu thế kỷ XVII, công ty Hòa Lan đã tãi cho Âu Châu hơn 3 triệu sành đủ loại của Trung Hoa.

                 Trong cuốn Chinese Export Porcelain in North America, trong mục shipwreck, thống kê cho biết tàu biển của các công ty vận tải Âu Châu đã bị chìm khoảng 35 chiếc. Trong thời gian gần đây đã trục  vớt 6 chiếc theo bờ biển Thái Bình [Dương] và các bờ biển của vùng Mã Lai, Phi Luật Tân…
                 Riêng về những tàu gỗ thô sơ chạy bằng buồm của Trung Hoa và Việt Nam thì chưa được thống kê. Tỷ như năm 2000, 1 chiếc tàu được trục vớt ở cù lao Chàm Hội An, khám phá 1 số lượng lớn đồ sành sứ, gốm VN làm ở Chu Đậu, Hải Dương vào thế kỷ 14 – 16. Trên thế giới, loại sành VN này được liệt vào loại hiếm, quí.
Chinese teabowl and saucer, c 1770, Qianlong period. This was made for the Dutch market.
 
 
This entry was posted in Đồ cổ & Tranh ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s