Tô Vẽ Lập Thể

 

sam_9707sam_9709

thụyvi.

Big bowl. Wanli 1573 – 1620 period. This is unique and these are no more of this design.

The unglazed foot rim is roughly cut and kiln grit has stuck in the glaze around the foot. A small burst glaze bubbles at the outer top rim is typical for pieces of this perios. The glaze is glossy and soft to the touch and on the thin porcelain body.

Hình chân, đáy [tô, dĩa, bình] trên đây cho chúng ta thấy rõ loại sành [[do lò địa phưong] đời nhà Minh . Loại có cát hột đóng khính như vầy.

( hình 1 ) Tô này là một trong số sành sứ bị chìm tàu trong bộ sưu tập của người viết.

 ( hình 2 ) Tô được trưng bày trong Viện Bảo tàng ở Anh Quốc.

 

This entry was posted in Đồ cổ & Tranh ảnh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s