kim phúc được cứu chữa

bom

( hình và stt trên FB – BĐQ – Nguyễn Khiết )

Phan Thị Kim Phúc đang được cứu chữa tận tâm trong bệnh viện Sài Gòn sau khi bị phỏng vì bom Napalm rơi trật vị trí tại Trảng Bàng ngày 10 tháng Sáu 1972.
Những gì Việt Nam Cộng Hoà làm cho em thì chẳng mấy ai nói đến, chỉ có những kẻ cố tình xuyên tạc để phá Việt Nam Cộng Hoà.
Riêng thằng súc sinh Nick Út thì suốt đời vẫn rao bán đi bán lại tấm hình xưa để kiếm ăn, sống bám vào tấm hình trần truồng của một đứa bé.

This entry was posted in Chuyện Phải Viết. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s