Daily Archives: October 31, 2016

cái cò…

thụyvi . Xưa nay, trên những trang báo hoặc ca khúc, người ta thường nhắc các  “Anh Chiến sĩ “, hoặc  các ”  Anh Lính chiến  “….   mà không nhắc đến những người bạn đời, bạn đồng hành, theo người … Continue reading

Posted in Chuyện Phải Viết | Leave a comment