chiện..bầu …!

 

 

.cuoi-2

FB của Tuấn Nguyễn .

Thưa chị , chị chống phá thai phải không ạ ?
Đúng anh , tôi chống phá thai ví phá thai là giết người , vi phạm luật của Thiên-Chúa .
Vậy kỳ này chắc là chị bầu cho ông Trump ?
Không …Sao lại bầu cho Trump ?…

Dạ vì Trump chống phá thai ạ .
Không , không được , cái lão ấy ăn nói xúc phạm phụ nữ , không thể nào tha thú được tôi sẽ bầu cho bà Hillary .
Nhưng….Chị chống phá thai sao lai bầu cho người chủ trương phá thai ?
Này ,bầu cho ai là quyền của tôi , không cần anh bàn vào nhé .
Lạy Chúa tôi , sao anh lại chen vào chuyện của tôi làm gì ?Dạ vì Trump chống phá thai ạ .
Không , không được , cái lão ấy ăn nói xúc phạm phụ nữ , không thể nào tha thú được tôi sẽ bầu cho bà Hillary .
Nhưng….Chị chống phá thai sao lai bầu cho người chủ trương phá thai ?
Này ,bầu cho ai là quyền của tôi , không cần anh bàn vào nhé .
Lạy Chúa tôi , sao anh lại chen vào chuyện của tôi làm gì ?Dạ vì Trump chống phá thai ạ .
Không , không được , cái lão ấy ăn nói xúc phạm phụ nữ , không thể nào tha thú được tôi sẽ bầu cho bà Hillary .
Nhưng….Chị chống phá thai sao lai bầu cho người chủ trương phá thai ?
Này ,bầu cho ai là quyền của tôi , không cần anh bàn vào nhé .
Lạy Chúa tôi , sao anh lại chen vào chuyện của tôi làm gì ?Dạ vì Trump chống phá thai ạ .
Không , không được , cái lão ấy ăn nói xúc phạm phụ nữ , không thể nào tha thú được tôi sẽ bầu cho bà Hillary .
Nhưng….Chị chống phá thai sao lai bầu cho người chủ trương phá thai ?
Này ,bầu cho ai là quyền của tôi , không cần anh bàn vào nhé .
Lạy Chúa tôi , sao anh lại chen vào chuyện của tôi làm gì ?Dạ vì Trump chống phá thai ạ .
Không , không được , cái lão ấy ăn nói xúc phạm phụ nữ , không thể nào tha thú được tôi sẽ bầu cho bà Hillary .
Dạ vì ông ấy chống phá thai ạ

Không. Không được, lão ấy ăn nói xúc phạm phụ nữ. Tôi sẽ bầu cho Hillary.

Nhưng, chị chống phá thai sao bầu cho người chủ trương phá thai?

Này ,bầu cho ai là quyền của tôi , không cần anh bàn vào nhé .
Lạy Chúa tôi, sao anh lại chen vào chuyện của tôi làm gì ?

………………………………………………………………….
Thưa chị, chị không chống phá thai phải không ạ ?
Đúng anh, tôi không chống phá thai vì phá thai là quyền của phụ nữ, xứ này là xứ tự do, ai muốn làm gì thì làm.
Vậy kỳ này chắc là chị bầu cho bà Clinton ?
Không …Sao lại bầu cho mụ ấy ?
Dạ vì Clinton không chống phá thai ạ .
Không, không được, mụ ấy để cho đại sứ Mỹ chết ở Trung Đông, lại còn bê bối về việc personal và work emails, không thể nào tha thú được tôi sẽ bầu cho ông Trump.
Nhưng….Chị không chống phá thai sao lai bầu cho người chủ trương phá thai ?
Này ,bầu cho ai là quyền của tôi , không cần anh bàn vào nhé .
Lạy Chúa tôi, sao anh lại chen vào chuyện của tôi làm gì ?

………………………………………………………………………

( Teng teng..chấm dứt chương trình ban tạp lục Tùm Lum )

 

This entry was posted in Tán Gẫu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s