thời trang ơi thời trang…

Phượng Nguyễn ( hí họa ) .

 

Đối với một vài người, thời trang chỉ là những gì khoác lên người, nhưng đối với số khác, chốn mua sắm chính là thánh địa.

tt1

tt2

tt3

tt4

tt5

tt6

tt7

tt8

tt9

tt10

This entry was posted in Tán Gẫu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s