Daily Archives: December 14, 2016

tỷ phú Bill Gates ủng hộ tỷ phú Trump

  Tỷ phú Bill Gates ủng hộ tỷ phú Trump, lạc quan về chương trình hành động của chính quyền Trump vì ông nhận thấy tân Tổng thống đã rất thực tế khi phá bỏ rào cản bởi sự bảo … Continue reading

Posted in Chuyện Phải Viết | Leave a comment

con chiên lạc

Kinh Dương Vương . Tôi là con đầu trong một gia đình đông con nên dầu là con trai tôi làm việc giỏi giang y như con gái. Cha mẹ tôi không bắt buộc tôi vẫn tự nguyện làm việc … Continue reading

Posted in Bài Vở Bạn Bè | Leave a comment