Daily Archives: December 15, 2016

Mộc Hoá, thời tuổi nhỏ

thụyvi . Mộc Hoá là tên thị trấn của tỉnh Kiến Tường, nằm cách Saigon khoảng gần trăm cây số, và nằm cách biên giới Cao Miên khoảng mười cây số. Đó là một tỉnh lỵ heo hút, buồn ngắt, … Continue reading

Posted in Tản Mạn | Leave a comment

thụyvi kể chuyện Noel

       

Posted in Uncategorized | Leave a comment