Daily Archives: January 31, 2017

lời tình ngỏ

thụyvi . Dù phải đi vòng một vòng công viên, nhưng khi tới chỗ hẹn, anh vẫn thấy mình tới sớm quá nên anh cứ đi lên xuống dọc theo vệ đường cho đỡ sốt ruột. Anh nhìn quanh, bên … Continue reading

Posted in Truyện của thụyvi | Leave a comment