Monthly Archives: March 2017

ca sĩ Trúc Mai

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

nhìn lại ngày 5 tháng 3

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

vú vê !

thụyvi  . Hôm qua nay thiên hạ bàn tán những chuyện bên lề Oscar 2013 như là chuyện nữ tài tử Jennifer Lawrence trượt ngã vì vướng váy khi lên nhận giải, hoặc chuyện nữ ca sĩ Adele hát, chuyện … Continue reading

Posted in Tán Gẫu, Uncategorized | Leave a comment