Monthly Archives: April 2017

ký giả thể thao HUYỀN VŨ

 

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

bây giờ bỏ nhau

* thụyvi  . Tôi thường rất ít khi cải cọ, nhất là với chồng, cho đến khi nào anh quá đáng, cả hai có thể có lời qua tiếng lại, có khi sôi nổi, cải tận tình, nhưng sau đó huề, cười, … Continue reading

Posted in Truyện của thụyvi | 2 Comments

ngọc chánh & shotguns

 

Posted in Chương Trình thụyvi | 2 Comments