Daily Archives: April 6, 2017

bây giờ bỏ nhau

* thụyvi  . Tôi thường rất ít khi cải cọ, nhất là với chồng, cho đến khi nào anh quá đáng, cả hai có thể có lời qua tiếng lại, có khi sôi nổi, cải tận tình, nhưng sau đó huề, cười, … Continue reading

Posted in Truyện của thụyvi | 2 Comments