Author Archives: hamnang99

dầu khuynh diệp BS TÍN.

 

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

ngày cha, nghe ba tâm sự

   

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

thái thanh, người mà ai cũng mắc nợ

 

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

người mẹ không chân dung

 

Posted in Chương Trình thụyvi | 1 Comment

cái chết của tướng Nam và tướng Hưng

 

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

ký giả thể thao HUYỀN VŨ

 

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

bây giờ bỏ nhau

* thụyvi  . Tôi thường rất ít khi cải cọ, nhất là với chồng, cho đến khi nào anh quá đáng, cả hai có thể có lời qua tiếng lại, có khi sôi nổi, cải tận tình, nhưng sau đó huề, cười, … Continue reading

Posted in Truyện của thụyvi | 2 Comments

ngọc chánh & shotguns

 

Posted in Chương Trình thụyvi | 2 Comments

ca sĩ Trúc Mai

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

nhìn lại ngày 5 tháng 3

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment