Author Archives: hamnang99

ca sĩ Trúc Mai

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

nhìn lại ngày 5 tháng 3

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

vú vê !

thụyvi  . Hôm qua nay thiên hạ bàn tán những chuyện bên lề Oscar 2013 như là chuyện nữ tài tử Jennifer Lawrence trượt ngã vì vướng váy khi lên nhận giải, hoặc chuyện nữ ca sĩ Adele hát, chuyện … Continue reading

Posted in Tán Gẫu, Uncategorized | Leave a comment

Hồ Biểu Chánh

 

Posted in Chương Trình thụyvi | Leave a comment

làm vợ người nổi tiếng

  thụyvi .   Vài năm trước, nước Mỹ nổ lớn hai vụ dính tới chuyện tình dục của hai nhân vật nổi tiếng.

Posted in Tán Gẫu | Leave a comment

tranh đấu để cải tạo xã hội, không tranh đấu để lật đổ Cộng Sản… đúng, sai?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

tiêu thổ kháng chiến chống Trump

Vũ Linh . hiển nhiên là mọi bên, nếu không u đầu thì cũng bầm mặt…

Posted in Chuyện Phải Viết | Leave a comment