Category Archives: Đồ cổ & Tranh ảnh

Trâu Xanh của HS Lê Triều Điển

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

độc bình nội hoá, in rập sơn thủy

Có lẽ trong số những cổ vật trong nhà, cái độc bình này là món rất quý vì nó mang rất nhiều tình cảm trong gia đình. Đây là cái bình cắm bông lớn cao, được  in rập [ proce’de’ … Continue reading

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

chậu trồng thủy tiên vẽ bát bửu

thụyvi .      Khi chấm cái chậu để trồng Thủy Tiên ( đựng cá lia thia ) này, đã gây cho tôi nhiều thắc mắc. Tôi mua nó từ một người quen ở gần chùa Vĩnh Tràng [Mỹ Tho]. Khi mua, tôi … Continue reading

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

Tàu Chìm – SHIPWRECK

thụyvi Ngày nay có đủ tài liệu chứng minh nội đầu thế kỷ XVII, công ty Hòa Lan đã tãi cho Âu Châu hơn 3 triệu sành đủ loại của Trung Hoa.

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

Tô, Bạch Định & Men Xanh

thụyvi Tuy nói sành Vạn Lịch không đẹp bằng đời các vua trước, nhưng dầu gì cũng là đời Minh, đồ Vạn Lịch có nét hùng của buổi gần tàn.       Nay có đồ Vạn Lịch không phải dễ, mà … Continue reading

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

Tô Vẽ Lập Thể

  thụyvi. Big bowl. Wanli 1573 – 1620 period. This is unique and these are no more of this design.

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

Tán Gẫu Một Chút Về Sành Đời Minh

*thụyvi Dear Sir, I am currently living on Shanghai, China. When visiting antique stores in the city and some of the neighboring old villages invariably the dealer/ owner will tell me it is: “Ming, very old”.

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

Dĩa Da Đá Đời Minh Vẽ Phụng  

                                                          [1403 – 1424]  [1573 – 1620] *thụyvi   Theo như mẫu trong sách Chinese Blue and White Porcelain của Ducan Macintost, dĩa 03 này cũng loại Swaton, sản xuất vào cuối thế kỷ XVI , nhằm vào đời nhà Minh.

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment

Mon Men Vào Xóm Đồ Cổ

thụyvi . LỜI THƯA, Từ đầu, người viết xin xác nhận, những bài viết này là do ham mê học hỏi về sành sứ xưa, nhất là muốn tường tận những món sở hữu thật lý thú từ những lần lặn lội tìm tòi từ góc chợ, … Continue reading

Posted in Đồ cổ & Tranh ảnh | Leave a comment